Stiftelseafas

 

Stiftelse af A/S

 

Opstart af et A/S kan være kompliceret, idet der er flere forhold som skal iagttages. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

 

Når der stiftes et aktieselskab, skal kapitalen i et A/S mindst være 500.000 kroner. Der er dog mulighed for delvis indbetaling, idet minimumskapitalen skal være 25% af 500.000 kroner (125.000 kroner). Når man skal stifte et aktieselskab skal man nøje overveje en række forhold før stiftelsen.

 

Det helt grundlæggende er, om man har behov for et A/S eller et ApS. Det skal i den forbindelse fastslås, at der er en række forskelle mellem et ApS og et A/S.

 

Når man stifter et ApS, er kapitalkravet mindre end ved et A/S (DKK 50.000 ved et ApS kontra 500.000 ved et A/S). Yderligere er der vedtægtsmæssigt - og ledelsesmæssigt – større fleksibilitet ved et ApS end ved et A/S. I et aktieselskab skal der være en bestyrelse og en direktion, idet bestyrelsen skal være på mindst 3 medlemmer.

 

 

Når man skal påbegynde stiftelsen af et aktieselskab, skal man typisk kunne svare på følgende:

 

1) Navnet på det nye A/S.

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af A/S’et.

3) Selskabets adresse.

4) Selskabets formål.

5) Hvem skal være revisor for A/S’et?  

6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse?

7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?).

8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?).

 

 

Overvej om du/I selv vil stå for stiftelsen af et A/S, eller om du/I vil have hjælp fra en advokat eller anden rådgiver.

 

Udkast til stiftelsesdokumenter og andre selskabsdokumenter kan findes på www.dokumenter.dk

 

Såfremt man har behov for juridisk bistand, kan en advokat findes på www.advokatnoeglen.dk

 

SelskabsAdvokaterne yder advokatbistand og kan kontaktes på telefon 45 23 00 10.